top of page

EBRU VE TERAPİ

EBRU SANATI İLE TERAPİ

Kişilerin duygu ve düşüncelerinin farkında olmaları ve bunları sağlıklı bir şekilde ifade edebilmeleri önemlidir. Kendi duygularının farkında olmayan kişilerden bunları aktarmasını bekleyemeyiz. Kişiler duygu ve düşüncelerini utandıkları, korkup çekindikleri için, eleştirilmekten ve yargılanmaktan korunmak için ifade edemiyor olabilirler. Sanat insanların kendi benliklerini korumaları, hayal dünyalarını, isteklerini ifade etmeleri, iç dünyalarını çekinmeden korkmadan dışa vurmaları için çok önemli bir araçtır. Sanat terapisinde kişi, meydana getirdiği sanat ürünü aracılığıyla kendini ifade etmektedir.

 

Sanatsal malzemenin kullanılışı ve sanat ürünü oluşturma süreci sanat terapisinin temelidir. Ortaya çıkan ürün estetik açıdan değerlendirilmez, tüm süreç gerekli zamanlarda yapılan anlamlı müdahalelerle terapötik bir sürece dönüştürülür. Sanat ve serbest zaman uğraşıları kişilerin an’a odaklanarak “şimdi ve burada” olabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

“Şimdi ve burada” olmak çok zor uygulanabilmektedir. Zihnimiz çoğunlukla geçmişin pişmanlıkları, kırgınlıkları ile keşke’lerle doludur. Aynı şekilde sürekli olarak gelecekle ilgili planlar yaparız, hayaller kurarız, an’ı yaşamayı kaçırırız.

 

Ebru terapi ile o an’ki duyguların ritim, hareket, renk, desen olarak ifade edilmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Tüm bu sanatsal araçlar kişilerin sözel olarak ifade edemedikleri duygularını ifade edebilmeleri için farklı bir dil, bambaşka bir yöntem sunmaktadır.

 

Ebru terapide kişilerin yaptıkları işe odaklanarak rahatlamalarını sağlamak, yeteneklerini ve becerilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak, özgüvenlerinin yeniden inşasında katkıda bulunmak mümkündür. Terapi sürecinde iç dünyaların yansıtılması ve kabul görmesi, ortaya çıkan ürünün beğeni kazanması ve takdir edilmesi kişinin kendisini değerli hissetmesi açısından önemli kazanımlar sağlar.

bottom of page